VÄLKOMMEN


Tonika FöretagsUtveckling AB är ett kunskapsföretag
som arbetar med att erbjuda kvalificerad kunskap och
erfarenhet i samband med ekonomisk analys, värdering,
utveckling och av företagsöverlåtelser.


Vi som arbetar i Tonika FöretagsUtveckling har mångårig
erfarenhet från företagande. Vi är jurister och ekonomer och
har bakgrund från såväl domstolsväsendet, revisionsbyråer
som själva företagandet, i sig. Vi har arbetat som
skattekonsult/jurist och företagskonsulter (i ämnesområdena
företagsledning, finansiering, redovisning) sedan början av
80-talet.
Vi tror oss, med andra ord, känna företagandets villkor
ganska bra, vid det här laget.